Stavební pozemky-Ladná

Na jihu Moravy nabízíme kompletně zasíťované stavební pozemky určené v souladu s územním plánem obce k zástavbě rodinnými domky.

Inženýrské sítě – zemní plyn, vodovodní a kanalizační řad (pouze dešťová), síť NN, budou přivedeny k hranicím jednotlivých stavebních míst. Přístup bude zajištěn místní asfaltovou komunikací včetně chodníku a veřejného osvětlení.

Výstavba rodinných domů je individuální, typ zástavby – samostatně stojící nepodsklepené domy s 1-2 nadzemními podlažími, případně dvojdomky. Ideální jihovýchodní nebo jihozápadní orientace jednotlivých parcel.